புலிகேசி புறப்பட்டு விட்டான்…

வரலாறு மிகவும் முக்கியம் மங்குனி!!! ம்ம்…

Advertisements

One response to “புலிகேசி புறப்பட்டு விட்டான்…

  1. யாரப்பா நீர்! இந்த வாங்கு வாங்குறீர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s